Coffeeshop verzekering

Verzuimverzekering voor coffeeshops

  • Verzuim en arbo in één pakket
  • Volledig digitaal verzuimplatform
  • Keuzevrijheid te verzekeren personeelsbestand
Offerte aanvragen
blocks
Verzuim Totaal op Maat

Een verzuimverzekering voor coffeeshops

Net als iedere werkgever zijn ook coffeeshops verplicht om zieke werknemers de eerste twee jaar (104 weken) loon door te betalen. Wettelijk is de verplichting om het eerste jaar en tweede jaar 70% van het loon door te betalen. Hiervan mag in positieve zin worden afgeweken door CAO afspraken of in arbeidsovereenkomsten. Als een oproepkracht over een periode van 3 maanden heeft gewerkt, of meer dan 20 uur per maand, dan bestaat volgens de wet een “rechtsvermoeden” van een arbeidsovereenkomst. Bij ziekte heeft een oproepkracht dan ook recht op loondoorbetaling.

Met de verzuimverzekering voor coffeeshops (Totaal op Maat) wordt het doorbetalen van het loon bij ziekte verzekerd. Naast de gebruikelijke keuzes die u kunt maken met het eigen risico, en het wel of niet meeverzekeren van werkgeverslasten, kent deze verzuimverzekering voor coffeeshops een aantal bijzondere aspecten. Zo is er keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand, is er soms de mogelijkheid om de DGA/ondernemer mee te verzekeren en kunt u kiezen voor een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt. Voor de hoogte van de premie wordt er gekeken naar o.a. het verzuim van de afgelopen jaren en de opbouw van het personeelsbestand. Elk kalenderjaar wordt een bonus-malusladder gebruikt voor de bepaling van het premiepercentage van de verzuimverzekering voor coffeeshops.

Wat is er mogelijk?

Kenmerken verzuimverzekering voor coffeeshops

Keuzevrijheid personeelsbestand

Binnen de verzuimverzekering voor coffeeshops is er de keuze om werknemers te verdelen in twee loongroepen:

  • Werknemers met een totaal SV-loon van meer dan € 7.500,- per jaar (Premium Plus)
  • Werknemers met een totaal SV-loon van minder dan € 7.500,- per jaar (Premium)

De Premium-plus groep met meer dan € 7.500,- jaarloon moet altijd verzekerd worden. De Premium groep mag meeverzekerd worden. Voor beide groepen is de volledige dekking van toepassing. Het voordeel hiervan is dat de loonsom waarover de premie wordt berekend wordt beperkt.

Ondernemer/DGA meeverzekeren

Daarnaast biedt de verzuimverzekering voor coffeeshops een aanvullende mogelijkheid voor de DGA / ondernemer. Het is mogelijk om wanneer er minimaal 4 medewerkers in dienst zijn de ondernemer/DGA mee te verzekeren op de verzuimverzekering voor coffeeshops. De premie is leeftijdsafhankelijk en er kan worden gekozen uit vaste verzekerde sommen. Er is geen medische keuring noodzakelijk, maar psychische klachten zijn standaard uitgesloten.

HR, verzuim- en Arbo opvolging

Bij de verzuimverzekering voor coffeeshops is de verzuim- en Arbo-opvolging via PersonPlus verplicht. Belangrijke punten binnen de dienstverlening van PersonPlus zijn:

  • Onbeperkte helpdesk voor zowel medewerker als werkgever van de coffeeshop voor alle vragen rondom contract, wetgeving en CAO.
  • Ziekmeldingen worden direct vanaf de eerst dag opgevolgd.
  • Ziekmeldingen worden op de eerst ziektedag door PersonPlus bij de verzekeraar gedaan.
  • Onderhoud van de contacten met de Arbo-arts, inclusief begeleiding van werkgever en werknemer.
  • Opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot re-integratie of uitstroming.

Indien wenselijk is het mogelijk de verzuim, Arbo en HRM dienstverlening uit te breiden met de loonadministratie van PersonPlus. Zo zijn echt alle personeelszaken op één plek en wordt er rekening gehouden met wachtdagen en ziektepercentages bij de verloning. Super makkelijk!

Premie verzuimverzekering voor coffeeshops

Bent u benieuwd naar de premie van de verzuimverzekering voor uw coffeeshop? Vraag dan een offerte aan via de groene knop bovenaan deze pagina. De premie is volledig op maat voor iedere coffeeshop en hangt af van de wensen en het personeelsbestand. Aangezien het daarbij om details gaat is het niet mogelijk een indicatie af te geven. Leeftijden en het salaris spelen daarbij ook een rol.