Verzuimverzekering voor coffeeshops

  • Verzuim en arbo in één pakket
  • Volledig digitaal verzuimplatform
  • Keuzevrijheid te verzekeren personeelsbestand
Vraag een offerte aan

Verzuim Totaal op Maat voor coffeeshops

Een werkgever is verplicht om zijn zieke werknemers de eerste twee jaar (104 weken) loon door te betalen. Wettelijk is de verplichting om het eerste jaar en tweede jaar 70% van het loon door te betalen. Hiervan mag worden afgeweken door CAO afspraken of in personeelsvoorwaarden. Als een oproepkracht over een periode van 3 maanden heeft gewerkt, of meer dan 20 uur per maand dan bestaat volgens de wet een “rechtsvermoeden” van een arbeidsovereenkomst. Bij ziekte heeft een oproepkracht dan ook recht op loondoorbetaling.

Met de Verzuim Totaal op Maat-verzekering voor coffeeshops wordt het doorbetalen van het loon bij ziekte verzekerd. Naast de gebruikelijke keuzes die u kunt maken in het eigen risico en het wel of niet meeverzekeren van werkgeverslasten, kent deze verzekering een aantal bijzondere aspecten. Zo is er keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand,  is er soms de mogelijkheid om de DGA/ondernemer mee te verzekeren en kunt u kiezen voor een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt. Voor de hoogte van de premie wordt er gekeken naar o.a. het verzuim van de afgelopen jaren en de opbouw van het personeelsbestand. Elk kalenderjaar wordt een bonus-malusladder gebruikt voor de bepaling van het premiepercentage.

Keuzevrijheid personeelsbestand

De keuze om werknemers te verdelen in twee loongroepen:

De Premium-plus groep met meer dan € 7.500,- jaarloon moet altijd verzekerd worden. De Premium groep mag meeverzekerd worden. Voor beide groepen is de volledige dekking van toepassing. Het voordeel hiervan is dat de loonsom waarover de premie wordt berekend wordt beperkt.

Ondernemer/DGA meeverzekeren

Als er minimaal 4 medewerkers in dienst zijn bestaat de mogelijkheid om de ondernemer/DGA mee te verzekeren op de verzuimverzekering. De premie is leeftijdsafhankelijk en er kan worden gekozen uit vaste verzekerde sommen. Er is geen medische keuring noodzakelijk, maar psychische klachten zijn uitgesloten.

HR, verzuim- en Arbo opvolging

Bij de Verzuim Totaal op Maat is de verzuim- en Arbo opvolging via PersonPlus verplicht. Belangrijke punten binnen de dienstverlening van PersonPlus zijn:

Eventueel is het mogelijk de verzuim, Arbo en HRM dienstverlening uit te breiden met de loonadministratie van PersonPlus. Zo zijn echt alle personeelszaken op één plek en wordt er rekening gehouden met wachtdagen en ziektepercentages bij de verloning. Super makkelijk!

Een verzekering voor uw coffeeshop aanvragen

1
Vraag uw offerte online aan

Vul alle gegevens in voor een offerte op maat voor uw coffeeshop. Het invullen van het offerteverzoek kost nog geen 5 minuten tijd. Het geeft ons de informatie die nodig is u verder te helpen.

2
Wij gaan voor u aan de slag

Onze adviseurs verzorgen een offerte op basis van de door u opgegeven informatie. Graag spreken wij de offerte met u door zodat het volledig helder is voor u.

3
De verzekering wordt aangevraagd

Als u akkoord gaat met de offerte vragen wij de verzekering samen met u aan. Wij houden u tijdens het aanvragen op de hoogte en helpen u bij het opzeggen van een oude verzekering.