Veelgestelde vragen

Onderstaand treft u een overzicht van de meest gestelde vragen inzake ons verzekeringsaanbod voor Coffeeshops. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact met onze klantenservice op.

Algemeen (6)

U dient uw verzekering minimaal twee maanden voor de eerstkomende contractvervaldatum op te zeggen. Voor informatie over eventuele restitutie van de premie verwijzen wij u naar het polisblad. Het opzeggen van uw Verzekeringspakket voor Coffeeshops kan schriftelijk naar het volgende adres: CoffeeshopVerzekeren.nl Postbus 80503 2508 GM Den Haag Het is ook mogelijk om uw verzekering per e-mail bij ons op te zeggen.

Dit antwoord is niet direct te geven. Of het mogelijk is hangt namelijk af van uw huidige verzekeraar en het contract dat u daar bent aangegaan.

Indien uw huidige verzekeraar is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars is de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor zakelijke verzekeringen sinds 1 juli 2011 van toepassing. Deze regeling houdt in dat de verzekeringsovereenkomst bij het aangaan niet langer dan 36 maanden mag zijn. Nadat de eerste contractperiode is afgelopen vindt er een verlenging plaats van het contract van maximaal 12 maanden. Tevens kan de verzekeringnemer het contract opzeggen op ieder gewenst moment met een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer uw huidige verzekeraar niet lid is van het Verbond van Verzekeraars dan verwijzen wij u naar de voorwaarden van de desbetreffende verzekeraar.

Mocht u een klacht hebben inzake onze dienstverlening dan horen wij dat graag van u. Wij doen ons uiterste best om iedere klant te behandelen zoals wij zelf ook graag behandeld willen worden. Daarom is het van groot belang dat wij weten wanneer er iets niet gaat zoals u dat verwacht. Alle klachten worden door de directie persoonlijk afgehandeld.

U kunt uw klacht per email of per post insturen t.a.v. de directie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze dienstenwijzer.

Wij vragen voor een offerte van het Verzekeringspakket voor Coffeeshops naar de jaaromzet van uw coffeeshop. Dit komt doordat veel zakelijke verzekeringen gekoppeld zijn aan de omzet. Voor verzekeraars is de jaaromzet dé graadmeter om de omvang van het risico in te kunnen schatten. U kunt bij het aanvragen van een offerte volstaan met een betrouwbare schatting.

Wij begrijpen de gevoeligheid van deze informatie en zullen dit ook niet met anderen delen. Het bewust opgeven van een lage omzet om zo een goedkopere premie te verkrijgen is verzekeringsfraude en kan grote gevolgen hebben. Dit raden wij u dus sterk af.

Veel Nederlandse verzekeraars hebben er voor gekozen om coffeeshops totaal niet te verzekeren. Het kleine groepje verzekeraars die de keus heeft gemaakt wel te verzekeren, heeft hier een forse prijs voor gevraagd. Een prijs die niet in verhouding staat met andere branches of de daadwerkelijke schadelast.

Wij vinden dat een verzekeringspremie reëel dient te zijn en een koppeling met het daadwerkelijke risico en schadelast moet hebben. Hierdoor zijn wij gemiddeld 28% goedkoper met extreme uitschieters van meer dan 50%.

Nadat u bij ons heeft aangegeven geen gebruik te willen van de offerte zullen wij uw gegevens verwijderen uit ons systeem. Wij snappen dat de informatie waar wij mee werken gevoelige informatie betreft en gaan daar dus ook zorgvuldig mee om. Wij willen u er tevens op wijzen dat wij nooit aan andere coffeeshophouders informatie over uw bedrijf zullen geven.

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Meer informatie over ons privacybeleid treft u hier aan.

Basispakket voor Coffeeshops (3)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vormt de basis voor het verzekeringspakket van ieder bedrijf. Met deze verzekering heeft u een bescherming tegen de gevolgen van een schade waar u als organisatie schuldig aan bent. Dergelijke claims worden steeds sneller gemaakt en worden daarnaast hoger en hoger. Om deze reden hanteren wij een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per claim.

Aan wat voor schades moet ik denken bij de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven?

Hierbij kunt u onder meer denken aan het volgende:

 • Uzelf of een medewerker veroorzaakt per ongeluk schade aan eigendommen van een klant
 • Door schuld van uzelf of een medewerker komt een klant ten val en loopt hierbij letsel op
 • Een medewerker loopt materiële schade of letsel op door een bedrijfsongeval

U denkt wellicht dat zoiets niet heel vaak voor komt. Dat klopt gelukkig ook! Daardoor is de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven niet onwijs hoog. Toch is de verzekering erg belangrijk. Stel dat iemand door een ongelukkige val in uw shop blijvend invalide raakt. Dergelijke claims bedragen al snel vele tonnen. Voor vrijwel alle onderneming zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering komt een dergelijke claim neer op het einde van het bedrijf.

Wij krijgen vaak de vraag of we de premie online kunnen zetten of telefonisch kunnen doorgeven. Dit gaat helaas niet omdat de premie van het Basispakket voor Coffeeshops afhankelijk is van veel factoren. Hierbij kunt u onder meer denken aan het volgende:

 • Uw locatie
 • Uw bedrijfsomvang (jaaromzet)
 • De aanwezige preventiemaatregelen
 • De waarde van uw inventaris

Het is daardoor echt nodig om het offerteformulier in te vullen om een offerte op maat te krijgen.

Net als bij iedere verzekeraar gelden er beveiligingseisen bij een zakelijke verzekering. Sinds een aantal jaar werken zowel verzekeraars als beveiligingsbedrijven met de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Hierdoor is er een uniforme manier om het risico van het bedrijf te bepalen.

De gevraagde risicoklasse is minimaal 1, maar kan afhankelijk van de omvang en locatie van het risico worden verhoogd naar klasse 2 of 3. Daarnaast zijn er vrijwel altijd vereisten voor brandpreventie en onderhoud van de elektrische installatie. Deze informatie komt op de offerte duidelijk naar voren. Vaak zijn deze vereisten bij de huidige verzekeraar ook aanwezig, maar staat het ergens in de polisvoorwaarden.

Meer informatie over de VRKI treft u aan op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Uitbreidingen voor Coffeeshops (3)

Het Basispakket voor Coffeeshops is met zorg samengesteld om de belangrijkste risico’s voor coffeeshophouders af te dekken. Indien er een belangrijke reden is waarom u hier van af wenst te wijken gaan wij graag met u in gesprek.

Of het mogelijk is los een gebouwenverzekering af te sluiten hangt af van de situatie. Vaak is dit het geval wanneer er sprake is van een VvE of omdat u enkel eigenaar bent van het pand en niet van de coffeeshop. Hiervoor kunt u elders terecht op onze website.

Over andere gevallen gaan wij graag met u in gesprek om een oplossing te vinden voor uw situatie.

Wat is inventaris?

Uw inventaris is uw bedrijfsmatige inboedel. Denk hierbij aan alles wat u nodig heeft om uw werkzaamheden uit te voeren zoals:

 • Tafels en stoelen
 • Vitrines / toonbank
 • Verlichting
 • Kassasysteem
 • PC / laptop

Geld valt hier niet onder, maar is wel gedekt in ons Basispakket voor Coffeeshops.

Wat zijn goederen?

Met goederen wordt uw handelsvoorraad bedoeld. Dit kan gaan om het eindproduct of om grondstoffen. Let hierbij wel op welk gedeelte hiervan aantoonbaar is door middel van inkoopfacturen.

Net als bij iedere verzekeraar gelden er beveiligingseisen bij een zakelijke verzekering. Sinds een aantal jaar werken zowel verzekeraars als beveiligingsbedrijven met de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Hierdoor is er een uniforme manier om het risico van het bedrijf te bepalen.

De gevraagde risicoklasse is minimaal 1, maar kan afhankelijk van de omvang en locatie van het risico worden verhoogd naar klasse 2 of 3. Daarnaast zijn er vrijwel altijd vereisten voor brandpreventie en onderhoud van de elektrische installatie. Deze informatie komt op de offerte duidelijk naar voren. Vaak zijn deze vereisten bij de huidige verzekeraar ook aanwezig, maar staat het ergens in de polisvoorwaarden.

Meer informatie over de VRKI treft u aan op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Verzekeringspakket voor gebouwen (1)

Hier kunnen wij in de meeste gevallen een oplossing voor bieden. Veel verzekeraars willen namelijk niets te maken hebben met coffeeshops, dus ook geen VvE wanneer er een coffeeshop binnen de VvE is gevestigd. Doordat wij ervaring hebben met het verzekeren van coffeeshops is dit probleem bij ons niet aanwezig.

Of het mogelijk is de VvE te verzekeren hangt af van meerdere punten. Hoe is het schadeverloop geweest, welk gebruik is er naast de coffeeshop nog meer en wat is de onderhoudssituatie van het complete pand? Om te bepalen of wij u van dienst kunnen zijn hebben wij een compleet offerteverzoek nodig.

U kunt bij het Verzekeringspakket voor Gebouwen meer informatie vinden en een offerte aanvragen.

Verzuimverzekering voor Coffeeshops (1)

Het maken van een offerte voor een verzuimverzekering is altijd op maat voor het specifieke bedrijf. Het gaat dus niet alleen om de sector, maar ook om details van het personeelsbestand. Deze factoren geven verzekeraars namelijk een beeld bij het te verwachten verzuim op basis van statistische gegevens. Vervolgens kunnen verzekeraars inschatten welke premie er nodig is om dit te kunnen verzekeren.

Zonder deze informatie is er dus echt geen offerte af te geven. Het invullen van fictieve gegevens van medewerkers heeft daardoor ook geen nut. Als er al een offerte volgt zal de uiteindelijke polis, met de daadwerkelijke personeelsgegevens, compleet anders zijn.