Coffeeshop verzekering

Disclaimer

blocks

De op deze website getoonde informatie wordt door CoffeeshopVerzekeren.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Mocht u via één van onze websites een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

CoffeeshopVerzekeren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel CoffeeshopVerzekeren.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CoffeeshopVerzekeren.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door CoffeeshopVerzekeren.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel CoffeeshopVerzekeren.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door CoffeeshopVerzekeren.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze disclaimer dan vernemen wij dat graag.