Uitbreidingen voor Coffeeshops

  • Gebouwenverzekering of huurdersbelangverzekering
  • Bedrijfsschadeverzekering
  • Milieuschadeverzekering
  • WEGAS verzekering
Vraag een offerte aan

Uitbreidingen voor Coffeeshops

Als uitbreiding op ons basispakket voor coffeeshops kunt u de onderstaande verzekeringen toevoegen aan uw verzekeringspakket voor coffeeshops.

Gebouwenverzekering voor coffeeshop

Indien u eigenaar bent van uw winkelpand is deze uitbreiding noodzakelijk. Uw pand is bij ons verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen voorwaarden. Naast de standaard verzekerde rubrieken zoals brand, inbraak, ruit en storm bevat deze verzekering de zogenaamde van buiten komende onheilen dekking. Hieronder valt onder meer schade door sneeuwdruk, plots opkomend grondwater, opkomend rioleringswater en ieder ander van buitenkomend onheil. Uw huidige verzekering zal zeer waarschijnlijk een extra uitgebreide dekking betreffen. De voorwaarden van die dekking zijn vrij beperkt in vergelijking met onze voorwaarden.

Huurdersbelangverzekering voor coffeeshop

Wanneer u huurt hoeft u het gebouw zelf natuurlijk niet te verzekeren, maar wel het zogeheten huurdersbelang. Het huurdersbelang betreft de door u aangebrachte óf overgenomen interieurdecoraties, inrichtingen of veranderingen aan het gebouw wat niet door de eigenaar is verzekerd. Ook bij een VVE-verzekering zijn deze aanpassingen meestal niet gedekt waardoor u er verstandig aan doet hiervoor een bedrag te verzekeren.

Bedrijfsschadeverzekering voor coffeeshop

Indien uw bedrijf stil komt te liggen door bijvoorbeeld brand of grote wateroverlast komt u in een vervelende situatie terecht. De vaste lasten lopen uiteraard gewoon door, terwijl u geen omzet draaien kan. Door deze dekking krijgt u de vermindering van de brutowinst vergoed gedurende maximaal 12 maanden. Met de bedrijfsschadeverzekering in ons pakket heeft u een dekking precies op maat. Dit doen wij doordat wij de verzekering afstemmen op uw vaste lasten en uw nettowinst. Ook heeft u een extra dekking voor opgelopen bedrijfsschade door het langer dan zes uur wegvallen van een nutsvoorziening en een extra dekking voor reconstructiekosten.

Milieuschadeverzekering voor coffeeshop

Als er door uw coffeeshop schade aan het milieu wordt toegebracht kunnen de kosten flink oplopen. Iedere onderneming heeft namelijk een wettelijke plicht tot sanering van de grond bij milieuverontreiniging. Er wordt door veel coffeeshophouders onterecht gedacht dat dit risico niet bij ze speelt. Dit komt doordat er bij schade aan het milieu vaak alleen wordt gedacht aan het werken met gevaarlijke stoffen die per ongeluk in de grond terecht komen. In de praktijk gaat het veel vaker om stoffen zoals asbest die door brand of storm vrijkomen en door bluswater in de grond terecht komen. Het is een risico die alle ondernemingen met een bedrijfslocatie (zelfs als huurder!) lopen en een risico die niet onder de aansprakelijkheidsverzekering of opstalverzekering valt. Standaard biedt onze milieuschadeverzekering dekking tot € 500.000,- en is er geen eigen risico van toepassing. Deze verzekering kost voor de meeste coffeeshops zo’n € 160,- per jaar.

WEGAS verzekering voor coffeeshop

Heeft u personeel in dienst? Met de WEGAS verzekering dekt u zich in tegen een mogelijk forse schadeclaim. Wanneer een personeelslid tijdens woon-werkverkeer of bij andere zakelijke activiteit in het verkeer een ongeval krijgt, kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden. Mocht er sprake zijn van letsel bij uw medewerker dan kunnen de kosten helemaal flink oplopen. Vanuit de wet bent u op grond van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) en artikel 7:658 (bijzondere verplichtingen) ook daadwerkelijk succesvol aansprakelijk te stellen. Met deze verzekering heeft u dekking tot een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- voor schade die ontstaat op basis van deze wetsartikelen. Een dergelijke schade is niet gedekt onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering kost voor de meeste coffeeshops zo’n € 95,- per jaar.

Een verzekering voor uw coffeeshop aanvragen

1
Vraag uw offerte online aan

Vul alle gegevens in voor een offerte op maat voor uw coffeeshop. Het invullen van het offerteverzoek kost nog geen 5 minuten tijd. Het geeft ons de informatie die nodig is u verder te helpen.

2
Wij gaan voor u aan de slag

Onze adviseurs verzorgen een offerte op basis van de door u opgegeven informatie. Graag spreken wij de offerte met u door zodat het volledig helder is voor u.

3
De verzekering wordt aangevraagd

Als u akkoord gaat met de offerte vragen wij de verzekering samen met u aan. Wij houden u tijdens het aanvragen op de hoogte en helpen u bij het opzeggen van een oude verzekering.