Coffeeshop verzekering

Veelgestelde vragen

blocks
FAQ

Veel gestelde vragen over coffeeshop verzekering

Sinds juli 2021 hebben wij ook een verzuimverzekering voor coffeeshops. Dit hebben wij bereikt door de afgelopen jaren een steeds groter worden groep coffeeshops te vertegenwoordigen in hun zoektocht naar een verzekeringsoplossing. Gelukkig zijn wij daar in geslaagd. Naast de verzuimverzekering voor coffeeshops heeft u hiermee ook een arbodienst tot uw beschikking.  Mocht u ook interesse hebben in een verzuimverzekering voor coffeeshops dan vindt u hier meer informatie en de mogelijkheid tot het aanvragen van een offerte.

Net als bij iedere verzekeraar gelden er beveiligingseisen bij een zakelijke verzekering. Sinds een aantal jaar werken zowel verzekeraars als beveiligingsbedrijven met de Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI). Hierdoor is er een uniforme manier om het risico van het bedrijf te bepalen.

De gevraagde risicoklasse is minimaal 1, maar kan afhankelijk van de omvang en locatie van het risico worden verhoogd naar klasse 2 of 3. Daarnaast zijn er vrijwel altijd vereisten voor brandpreventie en onderhoud van de elektrische installatie. Deze informatie komt op de offerte en uw polis duidelijk naar voren. Vaak zijn deze vereisten bij de huidige verzekeraar ook aanwezig, maar staat het ergens in de polisvoorwaarden. Meer informatie over de VRKI treft u aan op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Verder vindt er na aanvraag van uw polis altijd een risico inspectie plaats van de coffeeshop. Hier kijkt een deskundige of alles in orde is en of de situatie wellicht om extra maatregelen vraag.

Wat is inventaris?

Uw inventaris is uw bedrijfsmatige inboedel. Denk hierbij aan alles wat u nodig heeft om uw werkzaamheden uit te voeren zoals:

 • Tafels en stoelen
 • Vitrines / toonbank
 • Verlichting
 • Kassasysteem
 • PC / laptop

Geld valt hier niet onder, maar is wel gedekt in ons Basispakket voor Coffeeshops.

Wat zijn goederen?

Met goederen wordt uw handelsvoorraad bedoeld. Dit kan gaan om het eindproduct of om grondstoffen. Let hierbij wel op welk gedeelte hiervan aantoonbaar is door middel van inkoopfacturen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vormt de basis voor het verzekeringspakket van ieder bedrijf. Met deze verzekering heeft u een bescherming tegen de gevolgen van een schade waar u als organisatie schuldig aan bent. Dergelijke claims worden steeds sneller gemaakt en worden daarnaast hoger en hoger. Om deze reden hanteren wij een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per claim.

Aan wat voor schades moet ik denken bij de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven?

Hierbij kunt u onder meer denken aan het volgende:

 • Uzelf of een medewerker veroorzaakt per ongeluk schade aan eigendommen van een klant
 • Door schuld van uzelf of een medewerker komt een klant ten val en loopt hierbij letsel op
 • Een medewerker loopt materiële schade of letsel op door een bedrijfsongeval

U denkt wellicht dat zoiets niet heel vaak voor komt. Dat klopt gelukkig ook! Daardoor is de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven niet onwijs hoog. Toch is de verzekering erg belangrijk. Stel dat iemand door een ongelukkige val in uw shop blijvend invalide raakt. Dergelijke claims bedragen al snel vele tonnen. Voor vrijwel alle onderneming zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering komt een dergelijke claim neer op het einde van het bedrijf.

Wij krijgen vaak de vraag of we de premie online kunnen zetten of telefonisch kunnen doorgeven. Dit gaat helaas niet omdat de premie van het Basispakket voor Coffeeshops afhankelijk is van veel factoren. Hierbij kunt u onder meer denken aan het volgende:

 • Uw locatie
 • Uw bedrijfsomvang (jaaromzet)
 • De aanwezige preventiemaatregelen
 • De waarde van uw inventaris

Het is daardoor echt nodig om het offerteformulier in te vullen om een offerte op maat te krijgen.

 

Wij vragen voor een offerte van het Verzekeringspakket voor Coffeeshops naar de jaaromzet van uw coffeeshop. Dit komt doordat veel zakelijke verzekeringen gekoppeld zijn aan de omzet. Voor verzekeraars is de jaaromzet dé graadmeter om de omvang van het risico in te kunnen schatten. U kunt bij het aanvragen van een offerte volstaan met een betrouwbare schatting.

Wij begrijpen de gevoeligheid van deze informatie en zullen dit ook niet met anderen delen. Het bewust opgeven van een lage omzet om zo een goedkopere premie te verkrijgen is verzekeringsfraude en kan grote gevolgen hebben. Dit raden wij u dus sterk af.

Mocht u een klacht hebben inzake onze dienstverlening dan horen wij dat graag van u. Wij doen ons uiterste best om iedere klant te behandelen zoals wij zelf ook graag behandeld willen worden. Daarom is het van groot belang dat wij weten wanneer er iets niet gaat zoals u dat verwacht. Alle klachten worden door de directie persoonlijk afgehandeld.

U kunt uw klacht per email of per post insturen t.a.v. de directie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze dienstenwijzer.

U dient uw verzekering minimaal 2 maanden voor de eerstkomende contractvervaldatum op te zeggen. Voor informatie over restitutie van de premie verwijzen wij u naar het polisblad.

Het opzeggen van uw Verzekeringspakket voor Coffeeshops kan schriftelijk naar onderstaand adres:

Coffeeshopverzekeren.nl by EVR
Javastraat 3
2585 AA Den Haag

Het is ook mogelijk om uw verzekering per e-mail bij ons op te zeggen.

Nadat u bij ons heeft aangegeven geen gebruik te willen van de offerte zullen wij uw gegevens verwijderen uit ons systeem. Wij snappen dat de informatie waar wij mee werken gevoelige informatie betreft en gaan daar dus ook zorgvuldig mee om. Wij willen u er tevens op wijzen dat wij nooit aan andere coffeeshophouders informatie over uw bedrijf zullen geven.

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Meer informatie over ons privacybeleid treft u hier aan.

Het Basispakket voor Coffeeshops is met zorg samengesteld om de belangrijkste risico’s voor coffeeshophouders af te dekken. Indien er een belangrijke reden is waarom u hier van af wenst te wijken gaan wij graag met u in gesprek.

Of het mogelijk is los een gebouwenverzekering af te sluiten hangt af van de situatie. Vaak is dit het geval wanneer er sprake is van een VvE of omdat u enkel eigenaar bent van het pand en niet van de coffeeshop. Hiervoor kunt u elders terecht op onze website.

Over andere gevallen gaan wij graag met u in gesprek om een oplossing te vinden voor uw situatie.